Дейност

Адвокатско Дружество Кръпов и Партньори предлага високо квалифицирани и всеобхватни правни услуги и консултации на български и чуждестранни лица във всички аспекти на корпоративното, гражданското и административно право. Нашата кантора разполага с всички необходими ресурси за предоставяне на пълна гама от правни услуги в България и чужбина в рамките на търговски, правни, данъчни и корпоративни практики. Ние сме специализирани в строителството и недвижимите имоти. Имаме богат опит в правната подкрепа на чужди инвеститори в България, данъчни консултации, представителство на клиенти при работата с държавни органи. 

Корпоративно и Търговско право

Ние помагаме на чуждестранни инвеститори по време на всички фази на целия процес на развитие на фирмата - стартиране, инвестиране, изготвяне на подзаконови нормативни актове, процедури, включващи, откриване на клонове, включително и публични дружества. Фирмата ни предлага пълна гама от услуги, които ще позволят да се създаде една фирма. Нашите адвокати предоставят правни консултации по различни търговски и финансови въпроси.

Съдебен спор

Нашите адвокати са с богат опит в съдебната практика и арбитраж. Екипът ни се състои от професионални адвокати, винаги успяващи да намерят най-добрите решения за нашите клиенти.

Нашите адвокати са в състояние да представляват даден клиент във всяко юридическо дело, на всяко ниво на компетентност, в рамките на страната и в чужбина. Ние подпомагаме нашите клиенти в голямо разнообразие от случаи, включително: 

  • Корпоративно и търговско право
  • Недвижими имоти
  • Производство по несъстоятелност
  • Трудово право
  • Интелектуална собственост

Енергийни проекти

Нашият екип е в челните редици на този сектор, осигурявайки на клиентите съвети по въпроси, свързани с енергия и комунални услуги.

Ние осигуряваме новаторски съвети за целия жизнен цикъл на тези активи, от съгласие и планиране на процеса, към изграждането, финансирането, експлоатацията, поддръжката и в крайна сметка тяхното рефинансиране или продажба. Съветваме продавачите и получателите, проектни спонсори, фирми, финансови / пасивни инвеститори, доставчици, производители и финансиращи организации по енергийни сделки в световен мащаб. Тези сделки са подкрепени от нашите специалисти в области: околна среда, регулиране, данъци, заетост и планиране.

Енергийният пазар е глобален, с много международни възможности. Ние сме една от малкото фирми, които могат да се възползват от една наистина глобална мрежа и да предложим абсолютно безпроблемно обслужване във Великобритания, Европа, Близкия Изток, Африка, Азия, Австралия, САЩ и Латинска Америка. Нашата глобална мрежа от контакти и опит се оценяват високо от нашите клиенти.

Туризъм и хотелиерство

Съветваме някои от най-големите и най-престижните хотели и инвеститори с пълна гама от правни услуги, включително придобиване, наличност, развитие и строителство, капиталови пазари, облигационни емисии, секюритизации, бизнес, съдебни спорове и придобивания и сливания.

Нашата база от клиенти инвеститори включва корпоративни собственици, фондове и частни лица. Даваме модерни решения за финансиране, което ни позволява да обединим нашите структурни и данъчни съвети с опита ни в управлението на проекти.

Телекомуникации, медии и технологии

Използвайки мощната глобална мрежа от контакти, ние работим по някои от големите проекти, сделки и казуси в телекомуникациите, медиите и технологиите.

Подпомагането на този сектор е ключов приоритет за "Кръпов и партньори" и имаме специални партньори в тези проекти, което ни позволява да насърчаваме тази активност използвайки знанията и опита в нашия офис. Тъй като много от нашите клиенти са зад граница, ние ги подкрепяме, като сме в състояние да обединим нашите таланти и ресурси, за да намерим решения в почти всяка точка на света, по всяко време.

Малко фирми могат да предоставят комбинация от опит и ресурс, който е необходим, за да се справят с най-важните въпроси. Нашият екип използва опита, придобит в тази област.

Това означава, че предоставяме отраслово-фокусирани съвети, доставени бързо и гарантиращи добавена стойност от първия ден. Така че, независимо от местоположението, размера или сложността на въпроса ние имаме правилния екип за това.

Търговия на дребно и потребителски стоки

Ние имаме богат опит, с клиенти, опериращи в сектора храни и напитки и други потребителски продукти като им помагаме при решаването на въпроси, които обхващат редица юрисдикции.

Ние имаме екип от специалисти, който разбира конкретните нужди на клиентите потребителските продукти и дава прагматични и търговски консултации.

Ние също така съветваме не само големи вериги, даваме съвети на много по-малки регионални и национални производители на храни и напитки. Имаме добро разбиране на бизнеса и предизвикателствата, които са пред него в този динамичен сектор и сме в състояние да ги подпомогнем, за да ги посрещнат.

Консултантски услуги

Нашите адвокати са високо квалифицирани в изготвянето на правни становища, обхващащи широк спектър от сфери на дейност:

  • Гражданско право: реституция на имоти, продажби на имоти, правен режим на съпружеско имущество, процедура по унаследяване, правен статут на физическо лице - нотариални актове за гражданско състояние, по екзекватура.
  • Данъчни и финансови: избягване на двойното данъчно облагане, на системата на ДДС, данъчна система.
  • Търговско право: учредяване на дружества, правен статут на дружества - видове дружества, търговски договори и обществени придобивания.